Představení sboru

Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany sídlí v budově hasičské zbrojnice, která se nachází v centru obce Jabloňany, nenápadně schovaná za místní školu. V arealu hasičské zbrojnice se také nachází místní výletiště. Zde jsou pořádány již tradiční pouťová posezení tak i mnohé další kulturní akce. V budově zbrojnice se nachází místní pohostinství Hasička. Sbor je vybaven zásahovou technikou dle možností ta je připravena nám pomoci v různých krizových situacích. A dále pak opečováváme i naši techniku z dob minulých.
Čti dál…

Historie SDH Jabloňany

Vroce 2007, sto let od svého založení, má Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany 45 členů z toho je 5 žen, kteří jsou připraveni pomoci bližnímu v nouzi a přispívají svou činností ke společenskému životu a rozvoji obce Jabloňany. Doufáme, že i v budoucnu se najdou další následníci, kteří budou mít zájem o tuto dobrovolnou práci podobně jako současní nebo předchozí členové sboru, kterým patří za to dík.

Čti dál…

Výkonný výbor SDH Jabloňany

Označení na výložce Funkce Jméno
starosta_sdh Starosta Ocetek Jakub
 namestek_sdh Náměstek starosty Horák Jiří
 clen_sdh Hospodář Štarha Jakub
 clen_sdh Strojník Musil Michal
 clen_sdh Referent MTZ Zachoval Josef