Spolková činnost SDH Jabloňany

Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny

Podpora projektů založených na spolupráci v rámci členského státu, projektů založených na spolupráci mezi územními celky
v několika členských státech či ve třetích zemích.

Jihomoravský kraj

Program – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017
Projekt: Dovybavení kroužku mladých hasičů SDH Jabloňany II.

Podporují nás

 

Naše dobrovolná činnost (ať již při práci s mládeží, při aktivitách SDH nebo při požární ochraně v rámci Jednotky SDH obce) není náročná jen na čas, ale i na materiální vybavení. Tímto bychom chtěli poděkovat níže uvedeným našim partnerů a sponzorům, ale i všem ostatním, kteří se nám rozhodli v minulých letech pomoci v naší činnosti a podporují nás.

Děkujeme.

sponzori