Historie SDH Jabloňany

Vroce 2007, sto let od svého založení, má Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany 45 členů z toho je 5 žen, kteří jsou připraveni pomoci bližnímu v nouzi a přispívají svou činností ke společenskému životu a rozvoji obce Jabloňany. Doufáme, že i v budoucnu se najdou další následníci, kteří budou mít zájem o tuto dobrovolnou práci podobně jako současní nebo předchozí členové sboru, kterým patří za to dík.

Počátky a vznik hasičského sboru v Jabloňanech
Stejně jako i ostatní obce tak i Jabloňany se v historii nevyhnuly řádění červeného kohouta, proto se občané zamýšleli jak se na tuto situaci připravit. Ve druhé polovině 19. století do roku 1907 zodpovídalo za požární ochranu v obci tzv. “Obecní zastupitelstvo“ a v obci v té době neexistoval žádný zvláštní útvar.
Pro zajištění požární ochrany tehdy obec vlastnila 2 žebříky, háky, 2 dřevěné léty a stříkačku. Stříkačka se skládala z dřevěné bedny, do které se namontovala ruční tlaková pumpa. Do bedny se nosila voda v putnách. Pro toto zařízení byl ve dvoře Františka Zachovala čp. 5 v roce 1877 postaven dřevěný přístřešek, který stál 6 zlatých a 75 krejcarů, a byla také zakoupena nová léta v ceně 10 zlatých.
Rozsáhlý požár v roce 1903 (shořelo 8 stavení) a i požár roku 1907 byl impulsem k založení hasičského sboru v roce 1907 a následně byla zakoupena i nová ruční stříkačka. Nově založený sbor měl 25 členů.

Od toho roku se traduje vznik Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany, ikdyž zmínky o organizované požární ochraně v naší obci jsou mnohem starší.
Josef Zachoval čp.18 František Hejna Vincenc Alexa František Horák
Josef Zachoval Vincenc Horák Jan Přibyl Josef Zachoval
František Zachoval Vincenc Veselý Robert Šafránek Josef Zachoval čp.5
Josef Kříž Cyril Kouřil Jan Stejskal Jan Janíček
Tomáš Alexa Antonín Zachoval Jan Alexa Josef Stejskal
Jan Vlach Jan Vlach čp.58 Antonín Vlach Alois Stejskal

Původní fotografie členů hasičského sboru v Jabloňanech s ruční koňskou stříkačkou (na zadní části stříkačky lze vidět již nedochovaný samostatný naviják na hadice)
Původní fotografie členů hasičského sboru v Jabloňanech s ruční koňskou stříkačkou (na zadní části stříkačky lze vidět již nedochovaný samostatný naviják na hadice)
Velké požáry v Jabloňanech
Založení našeho sboru předcházely v obci následující požáry, které se datují od poloviny 19. století. V roce 1831 vyhořela stavení č. 28 a 29. V roce 1865 to bylo stavení č. 38 patřící Františku Klevetovi.
Velký požár který, vypukl ve stodole Františka Ocetka v roce 1903 zachvátil 8 stavení a to čísla: 16, 17, 15, 14, 13, 46, 12 a 4. Dále v roce 1907 ve stodole Marie Vlachové č. 16 vypukl další požár při němž vyhořela čísla 6, 7 a 48.

Všechny tyhle požáry předcházely založení hasičského sboru v obci v roce 1907

Roku 1911 byl požár, při kterém vyhořel dům č. 50, roku 1929 v neděli 18. srpna byla zasažena bleskem stodola p. Bílka, která kompletně vyhořela i s veškerými zásobami.
V roce 1946 (30. dubna) hořelo v domku č. 71. Při tomto požáru byla zničena střecha a prohořel strop.

V roce 1957 vypukl požár na půdě domu čp. 35, při tomto požáru byly zničeny veškeré zásoby na zimu.

V roce 1983 nás opět po několika létech navštívil červený kohout v podobě požáru strniště Za humny.
Činnost hasičů se neomezovala pouze na boj s ohněm, ale i s vodním živlem podobně jako v roce 1985 kdy zasáhla naší obec bouřka, která zatopila několik sklepů a zanesla blátem cesty a dvory, nebo v roce 1987, kdy obec postihla průtrž mračen a členové sboru se podíleli na odstraňování jejich následků.

V roce 1990 vypukl požár suché trávy v Luhu a v roce 1993 vypukl požár v domku č. 82, kde shořela hospodářská část stavení.V roce 2003 došlo k požáru lesa na Fáberkách při pálení klestí.
Činnost sboru v čase
Náš sbor se již od počátku svého založení připravoval a cvičil k pomoci nejen svým sousedům v Jabloňanech, ale také k hašení požárů mimo katastr obce, podobně jako např. v roce 1931, kdy pomáhal hasit požár ve Voděradech.

Sbor se také kromě své hlavní činnosti, pomoci bližnímu v nouzi, podílel na kulturním a společenském životě v obci. Po první světové válce, mimo údobí protektorátu, pořádal sbor každým rokem taneční plesy a dožínkové zábavy a zúčastňoval se různých oslav. K výročí svého vzniku pořádal každých 5 let oslavy trvání hasičského sboru, při kterých byly pořádány okrskové cvičení.

V roce 1947 byla zakoupena nová stříkačka PS 8 na dvoukolovém podvozku. U příležitosti 40. výročí vzniku sboru byla stříkačka požehnána páterem Martinem Papežem a následně oslavy pokračovaly odpoledním námětovým cvičením.Po druhé sv. válce byl hasičský sbor přejmenován na požární sbor.

V šedesátých letech minulého století bylo v rámci sboru založeno první družstvo mladých hasičů, které tak vychovávalo své další budoucí členy, a následně i družstvo žen, z kterého se některé ženy dodnes podílejí na činnosti sboru.

Družstvo mladých požárníků z roku 1975.
Družstvo mladých požárníků z roku 1975.

Sedmdesátá a osmdesátá léta se nesla v duchu různých brigád našich členů např. při pomoci místnímu jednotnému zemědělskému družstvu, při výstavbě vodovodu v Jabloňanech, výstavba požární nádrže v horní části obce a další.

V osmdesátých letech běžně spočívaly aktivity našich členů např. ve stavění a kácení máje, maškarních průvodech a provádění protipožárních preventivních prohlídek v jednotlivých domech.

Stavění májky v roce 1979, kterého se účastnili hasiči
Stavění májky v roce 1979, kterého se účastnili hasiči
Poslední roky devadesátých let byly naplněny výstavbou nové požární zbrojnice a klubovny, která je nyní využívána jako pohostinství. Nová garáž byla postavena na nových základech v místě staré zbrojnice (spíše stodoly), která nevyhovovala svým stavem, a z chlívů a skladiště náležící ke škole byla vybudována nová klubovna i se sociálním zařízením pro schůzky členů a hasičské mládeže. Současně byla i upravena přilehlá školní zahrada na hřiště. Stavba byla zahájena bouracími pracemi v březnu 1985 a slavnostně byla otevřena k 80. výročí založení sboru po dokončení již v roce 1987. Na stavbě bylo odpracováno členy sboru a dalších občanů zdarma téměř 6000 hodin. Do této nové zbrojnice jsme mohli 8. 2. 1989 zaparkovat novější automobilovou stříkačku AS16 na podvozku Saxering, která nahradila již nesloužící Tatru 805.

Výstavba základů nové hasičské zbrojnice v roce 1985
Výstavba základů nové hasičské zbrojnice v roce 1985
Na konci 20. století se sbor podobně jako v jiných letech účastnil okrskových a dalších hasičských cvičení, v rámci společenského života se podílel ještě na maškarních průvodech nebo organizoval každoroční předpouťové posezení. V rámci změn, které potkaly naši zemi, se sbor vrátil k původnímu hasičskému názvu: Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany, což je samostatné občanské sdružení s právním subjektivitou organizované se Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka.

V roce 1995 byla podle zákona o požární ochraně zřízena obecním úřadem zásahová jednotka z členů Sboru dobrovolných hasičů Jabloňany, která je součástí Integrovaného záchranného systému ČR (v kategorii JPO V). Tato jednotka se nyní skládá z 15 členů, kteří se pravidelně dle platných podmínek zúčastňují povinných školení a cvičení.

Oprava nátěrů hasičského auta v roce 1999.
Oprava nátěrů hasičského auta v roce 1999.

Požární sport
Na bohatou historii družstva mladých hasičů, které bylo založeno v roce 1955, znovu navázal obnovený kroužek mladých požárníků v roce 1973, který se pravidelně zúčastňoval hry Plamen až do roku 1992.

Od 60. let také pracovalo družstvo žen, které se podobně jako družstvo mužů zúčastňovalo každoročních okrskových či jiných soutěží v požárním útoku.

V současné době kromě již zmiňovaného družstva mužů působí v našem sboru od roku 2001 družstvo „mladších“ mužů, kteří se úspěšně účastní i kromě jiných soutěží a pohárů v požárním sportu také ligové soutěže Velká cena Blanenska.

Soutěžní družstvo mladých hasičů s novou přenosnou stříkačkou PS 16 v roce 2006
Soutěžní družstvo mladých hasičů s novou přenosnou stříkačkou PS 16 v roce 2006

Publikováno v O sboru.

komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.