Spolková činnost SDH Jabloňany

Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny

Podpora projektů založených na spolupráci v rámci členského státu, projektů založených na spolupráci mezi územními celky
v několika členských státech či ve třetích zemích.

Publikováno v Podporují Nás.