Základní informace o JSDH Jabloňany

Na úvod je nutné říci, že v naší obcí působí „dva sbory“ dobrovolných hasičů, i když jejich členové jsou zpravidla ti stejní a všichni společně svojí činností přispívají k požární ochraně obce a k jejímu rozvoji. Na úvod je nutné říci, že v naší obcí působí „dva sbory“ dobrovolných hasičů, i když jejich členové jsou zpravidla ti stejní a všichni společně svojí činností přispívají k požární ochraně obce a k jejímu rozvoji.

Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany je občanské sdružení (např. jako zahrádkáři, malá kopaná,…), které je organizováno v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany je občanské sdružení (např. jako zahrádkáři, malá kopaná,…), které je organizováno v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany, která je zřizována obcí dle zákona o požární ochraně jako její organizační složka pro zabezpečení území obce před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Jednotka je zřízena obcí a je financována z rozpočtu obce (za využití príspěvků z rozpočtu kraj

Pro účely plošného pokrytí kraje a území České republiky se jednotky PO dělí do šesti kategorii JPO I. až JPO VI. Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů  Jabloňany(evidenční číslo: 621186) je zařazena do kategorie JPO V. Jedná se tedy o jednotku s místní působností, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva z místa dislokace do 10.min od vyhlášení poplachu. A však na žádost KOPIS Hzs Jmk může být jednotka vyslána i mimo území svého zřizovatele tedy obce Jabloňany.

Svolání jednotky je prováděno pomocí SMS a AMDS voláním některým členů na mobilní telefon. Klasický způsob svolávácí pomocí rotační sirény není v Jabloňanech zaveden.

Jednotka má v dnešní době 13. členů, z toho jeden velitel, tři velitelé družstva, pět strojníků a  čtyři hasiči. Tři členové mají odbornou způsobilost pro obsluhu motorové řetězové pily.

Publikováno v JSDH Jabloňany a označené .