Členové JSDH Jabloňany

Zásahová jednotka SDH zřízena na zasedání zastupitelstva obce Jabloňany v roce 1996 a opětovně dne 8. 9. 2005 v souladu s §29 ods.1 písm.a) a §68 odst.1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.Jsme kategorie JPO V (evidenční číslo: 621186) s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu.V součastné době má jednotka 13.členů. Všichni členové se podrobují pravidelné lékařské prohlídce a ročně absolvují odbornou přípravu v minimálním rozsahu 40 hodin.

 

 Označení na výložce  Označení na přilbě  Jméno  Funkce  Rok Narození  Osvěčení
prilba_velitel Jan Horák Velitel jednotky 1986
velitel2 prilba_velitel Machač Petr Zástupce velitele 1980 Obsluha motorových řetězových pil
velitel1 prilba_velitel Ocetek Jakub Velitel družstva 1988 Obsluha motorových řetězových pil
velitel1 prilba_velitel  Štarha Jakub Velitel družstva 1988
strojnik prilba_hasic Vlach Marek Strojník 1985
strojnik prilba_hasic Machač Jaroslav Strojník 1979
strojnik prilba_hasic Musil Michal Strojník 1988
strojnik prilba_hasic Vlach Roman Strojník 1984
strojnik prilba_hasic Zachoval Josef Strojník 1990
prilba_hasic Horák Jiří Hasič 1988 Obsluha motorových řetězových pil
prilba_hasic Hubený Pavel Hasič 1991
prilba_hasic Kužela Tomáš Hasič 1988
prilba_hasic Zachoval Lukáš Hasič 1991

 

 

 

Mapa s rozmístěním členů JSDH v Jabloňanech

Publikováno v JSDH Jabloňany a označené .