Dobrovolní hasiči absolvovali dvoudenní výcvik ve dnech 17-18.5.2015

Stovka dobrovolných hasičů z jednotek SDH obcí předurčených k činnostem na úseku ochrany obyvatelstva absolvovala v Tišnově a jeho okolí dvoudenní praktický výcvik, jehož podmínky se blížily situacím, se kterými se mohou hasiči při odstraňování následků mimořádných událostí setkat.

Členové 18 jihomoravských dobrovolných jednotek museli absolvovat šest stanovišť, které byly v letošním roce zaměřeny na problematiku technických zásahů. Na každém stanovišti byl nejprve lektory z řad příslušníků HZS Jihomoravského kraje a Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně položen teoretický základ, na který plynule navazovala praktická část. Hasiči se tak v průběhu dvou dní naučili provizorně zaplachtovat poškozenou střešní konstrukci, odstranit popadané stromy (mj. i z vozidel a budov), bezpečně překonat vodní tok, stavět stany, připravovat hadicové vedení z hadicového automobilu nebo zprovoznit kontejner nouzového přežití.

Nocleh měli hasiči k dispozici v improvizovaných podmínkách školícího Zařízení Tišnov a strava pro cvičící byla zajišťována s využitím prostředků týlového zabezpečení jednotlivých jednotek SDH obcí (každá z jednotek kategorie JPO III je vybavena i prostředky pro ohřev a distribuci stravy).  Tuto cestu organizátoři zvolili, aby i tyto činnosti odpovídaly skutečným situacím, se kterými se u zásahu lze setkat.

Za JSDH Jabloňany se tohoto výcviku zůčastnily Jan Horák, Jiří Horák, Machač Jaroslav, Musil Michal, Vlach Roman a Jakub Štarha.

O pohár SDH Obora 17.5.2015

Rok 2015 je tady a tím nám začaly i první letošní závody na, které jsme se vydali 17.5.2015 do sousední obce na Oboru. Závodilo se vedle fotbalového hřiště na travnaté dráze. Na rozdělovači jsme měli zapůjčeného borce ze Žernovníku. Po pomalejší vodě jsme se umístili na krásném 5.místě  výsledným časem 19:06.

Úprava startu na dráze v Luhu.

V průběhu měsíce října, proběhla ve sportovním areálu v Luhu, za účasti soutěžního družstva mužů, úprava startovního prostoru. Vyšlapané a poškozené travní drny byly vyměněny za betonovou dlažbu, která je uložena na štěrkové drti a ohraničena obrubníkem. Tímto se mimo jiné zamezí vyšlapání odrazových stop a start bude pro všechny družstva stejný.

Základní informace o JSDH Jabloňany

Na úvod je nutné říci, že v naší obcí působí „dva sbory“ dobrovolných hasičů, i když jejich členové jsou zpravidla ti stejní a všichni společně svojí činností přispívají k požární ochraně obce a k jejímu rozvoji. Na úvod je nutné říci, že v naší obcí působí „dva sbory“ dobrovolných hasičů, i když jejich členové jsou zpravidla ti stejní a všichni společně svojí činností přispívají k požární ochraně obce a k jejímu rozvoji.

Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany je občanské sdružení (např. jako zahrádkáři, malá kopaná,…), které je organizováno v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany je občanské sdružení (např. jako zahrádkáři, malá kopaná,…), které je organizováno v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany, která je zřizována obcí dle zákona o požární ochraně jako její organizační složka pro zabezpečení území obce před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Jednotka je zřízena obcí a je financována z rozpočtu obce (za využití príspěvků z rozpočtu kraj

Pro účely plošného pokrytí kraje a území České republiky se jednotky PO dělí do šesti kategorii JPO I. až JPO VI. Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů  Jabloňany(evidenční číslo: 621186) je zařazena do kategorie JPO V. Jedná se tedy o jednotku s místní působností, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva z místa dislokace do 10.min od vyhlášení poplachu. A však na žádost KOPIS Hzs Jmk může být jednotka vyslána i mimo území svého zřizovatele tedy obce Jabloňany.

Svolání jednotky je prováděno pomocí SMS a AMDS voláním některým členů na mobilní telefon. Klasický způsob svolávácí pomocí rotační sirény není v Jabloňanech zaveden.

Jednotka má v dnešní době 13. členů, z toho jeden velitel, tři velitelé družstva, pět strojníků a  čtyři hasiči. Tři členové mají odbornou způsobilost pro obsluhu motorové řetězové pily.