OLM 4. ročník dětských nočních závodů Senetářov 28. 6. 2014

Z Březiny jsme pokračovali do Senetářova. Čekání na soutěž jsme vyplnili sušením hadic, fotbalem, sledováním pohádek, spedmintonem a dalšími aktivitami. Po 18 hodině proběhla soutěž mladších žáků v požárním útoku.

Mladší žáci v silné konkurenci 18 družstev obsadili krásné 5. místo

Po vyhlášení výsledků a předání cen následoval doplňkový program ku příležitosti výročí založení SDH Senetářov:
Doprovodný program: Bubenické vystoupení mladá hasička Senetářov, Tanec se psem a po 22.hodině následoval zlatý hřeb oslav výročí a to Ohnivá show

Po tomto cca půl hodinovém vystoupení, které se zaujetím sledovali všichni přítomní od nejmenších přes dospělé i seniory začala soutěž starších žáků. Na částěčně osvětlené asfaltové dráze byly k vidění pěkné časy, ale i spousta méně podařených pokusů, při kterých se rozpojovaly hadice. Tentokát jsme do soutěže zapojili dvě družstva staších žáků. Družstvo B jsme doplnili mladšími žáky, pro které to byly premiérové noční závody.

Starší žáci A na nepřejícím asfaltovém povrchu tratě v silné konkurenci 22 družstev obsadili 10. místo. 

Starší žáci B taktéž na nepřejícím asfaltovém povrchu tratě v silné konkurenci 22 družstev obsadili 11. místo.

Ani letos jsme nevyužili pozvání ke stanování a snídani a po vyhlášení výsledků a předání cen jsme se vraceli k domovu, návrat domů po půl třetí v noci. Celkem s mládeží nepřetržitě 19,5 hod a třech hodinách spánku jsem pokračoval do služby, proč ne, na tento den budem určitě všichni rádi vzpomínat.

Soutěž opět pořadatelsky skvěle zvládnutá s účastí kvalitních družstev z Blanenska, Vyškovska, ale i Prostějovska a dalších.
Díky za trpělivost a pomoc s dpravou rodičům MH. (Požární stříkačku jsme měli zapůjčenou opět od SDH Senetářov za což jim dík.) Od září máme v plánu dokončit letošní útoky s naší novou požární stříkačkou, která bude zakoupena díky financím SDH Jabloňany, sponzorů, přátel SDH a přispěním obce Jabloňany.

OLM O pohár starosty obce Březina 28. 6. 2014

Sobotní ráno jsme zahájili brzkým odjezdem po 7 hod. Po přesunu do Březiny jsme vyčkali na zahájení soutěže. Místní povrch s častými nerovnostmi nám moc nepřál a podpsal se zejména na získání trestých bodů při štafetě požárních dvojic, kdy při zabránění pádu na zem soutěžící šlápl mezi hadice atd. Soutěž jsme absovovali s družstvem mladších a družstvem starších žáků.

Mladší žáci: 2 místo ze 6 soutěžních družstev
Starší žáci: 4 místo ze 6 soutěžních družstev

Po vyhlášení výsledků mladých hasičů a menší technické pauze pokračovala soutěž dorostu. Do této kategorie jsme přihlásili družstvo našeho dorostu na soutěž v požárním útoku, kategorii jednotlivců jsme pro nedostatek překážek pro trénování disciplín pro letošek vynechali. Na start šlo naše družstvo dorostu jako první, bohužel se nepodařilo dotáhnout levý proud k terču a pokus byl neplatný. Po ukončení útoků jsme sledovali pokusy jednotlivců a ještě před ukončením soutěže dorostu jsme se přesunuli na další soutěž do Senetářova.

Dorost se umístil na 4 místě z 5 družstev

Čekání při soutěži jsme si vypnili hraním fotbalu na přilehlém hřišti. (při požárním útoku jsme si půjčili PS od SDH Brodek u Konice a SDH Senetářov, za čož jim mockrát dík)

 

Dopoledne s Hasiči Jabloňany 25. 6. 2014 pro ZŠ Jabloňany a MŠ Obora

V červnu 2014 jsme uspořádali 2. ročník Dopoledne s Hasiči Jabloňany. Do příprav a realizace se zapojili členové SDH společně s JSDH. MŠ Obora jsme si do Jabloňan dopravili naší CAS (cisternová automobilová stříkačka).
Pro děti jsme připravili stanoviště s disciplínami požárního sportu s úpravami dle věku a časové náročnosti:
– střelba ze vzduchovek
– srážení kuželek požární hadicí
– hašení „hořícího“ domku pomocí džberové stříkačky
– štafetový běh mix (kombinace štafet: 4x60m, CTIF a štafety dvojic)
– nejvíce očekávaný – požární útok – (absolvovali i nejmenší z MŠ)
– opékání špekáčků a další

Program nám nemile přerušovaly dešťové přeháňky, při vydatnějším dešti děti vyčkávaly pod námi připraveným stanem a pod přístřeškem fotbalistů. Tyto pauzy paní učitelky zdatně vyplňovaly hrami, zpěvem a svačinou, kterou jsme za deště opékali na ohništi. Během proluk jsme děti ze ZŠ svezli také v CAS a připravili ukázku zásahu: Likvidace požáru popelnice, odpadu. Během zásahu nám (po předchozí domluvě) paní učitelka z MŠ běžela na pomoc s kbelíkem s vodu, při této pomoci „upadla“ za schodů a zůstala bezvládně ležet na zemi. Zasahující hasiči vzniklou situaci ihned řešili a poskytli první pomoc s následným transportem do hasičského vozu. Následně si děti zastříkali z vysokotlaké proudnice a vyzkoušeli si vybavení hasičů.

Po každé dešťové přeháňce děti se zájmem pokračovali v přerušených soutěžích. Na závěr programu absolvovali dlouho očekávaný požární útok, oč jde ukázali přítomní mladí hasiči SDH Jabloňany a po nich jsme pokusy opakovali s ostatními dětmi se ZŠ i MŠ za podpory některých přítomných maminek i paní učitelek.

Na úplný závěr děti získali účastnický certifikát o absolvování hasičského kurzu. MŠ jsme před obědem odvezli zpět na Oboru.
Pro děti původně připraveno více ukázek i úkolů (nesprávné hašení oleje, záchrana dětí pomocí lanové techniky,….), ale počasí nám nepřálo, tak třeba příští rok.
(Dle informací od paní učitelek děti ve školce zbývající dny před prázdninami napodobovali činnost hasičů)

Celá galerie: http://sdhjablonany.rajce.idnes.cz/Dopoledne_s_Hasici_Jablonany_s_hasicskou_tematikou_pro_ZS_a_MS%2C_2._rocnik_25._6._2014/

 

150 let od založení hasičů v Brně 22. 6. 2014

Na žádost HZS JMK jsme se zůčastnili s našim starším vozidlem AS 16 Sachsenring komentovaného defilé historické i současné hasičské techniky u příležitosti 150 let od založení hasičů v Brně. Defilé na naměstí svobody, komentoval herec Zdeněk Junák a velitel čety Aleš Novák. Při této příležitosti bylo k vidění desítky starých i nových vozidel hasičů. Celkem cca 50 kusů mobilní požární techniky.

Více informací o uskutečněné akci:
http://www.firebrno.cz/brno/pozar-na-brnenskem-namesti-svobody-hasilo-temer-50

http://www.pozary.cz/clanek/88477-pozar-na-brnenskem-namesti-svobody-hasilo-temer-50-hasicskych-aut-vyvrcholily-oslavy-150-let-profesionalnich-hasicu/

Oslavy 110 let od založení SDH Skalice nad Svitavou 14. 6. 2014

Na žádost SDH Skalice nad Svitavou jsme se zúčastnili na jejich výročí 110 let vzniku SDH. Po slavnostním průjezdu obcí byly do ukázek zapojeny obě naše zásahová vozidla