O pohár SDH Obora 17.5.2015

Rok 2015 je tady a tím nám začaly i první letošní závody na, které jsme se vydali 17.5.2015 do sousední obce na Oboru. Závodilo se vedle fotbalového hřiště na travnaté dráze. Na rozdělovači jsme měli zapůjčeného borce ze Žernovníku. Po pomalejší vodě jsme se umístili na krásném 5.místě  výsledným časem 19:06.

Úprava startu na dráze v Luhu.

V průběhu měsíce října, proběhla ve sportovním areálu v Luhu, za účasti soutěžního družstva mužů, úprava startovního prostoru. Vyšlapané a poškozené travní drny byly vyměněny za betonovou dlažbu, která je uložena na štěrkové drti a ohraničena obrubníkem. Tímto se mimo jiné zamezí vyšlapání odrazových stop a start bude pro všechny družstva stejný.

Základní informace o JSDH Jabloňany

Na úvod je nutné říci, že v naší obcí působí „dva sbory“ dobrovolných hasičů, i když jejich členové jsou zpravidla ti stejní a všichni společně svojí činností přispívají k požární ochraně obce a k jejímu rozvoji. Na úvod je nutné říci, že v naší obcí působí „dva sbory“ dobrovolných hasičů, i když jejich členové jsou zpravidla ti stejní a všichni společně svojí činností přispívají k požární ochraně obce a k jejímu rozvoji.

Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany je občanské sdružení (např. jako zahrádkáři, malá kopaná,…), které je organizováno v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor dobrovolných hasičů Jabloňany je občanské sdružení (např. jako zahrádkáři, malá kopaná,…), které je organizováno v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jabloňany, která je zřizována obcí dle zákona o požární ochraně jako její organizační složka pro zabezpečení území obce před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Jednotka je zřízena obcí a je financována z rozpočtu obce (za využití príspěvků z rozpočtu kraj

Pro účely plošného pokrytí kraje a území České republiky se jednotky PO dělí do šesti kategorii JPO I. až JPO VI. Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů  Jabloňany(evidenční číslo: 621186) je zařazena do kategorie JPO V. Jedná se tedy o jednotku s místní působností, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva z místa dislokace do 10.min od vyhlášení poplachu. A však na žádost KOPIS Hzs Jmk může být jednotka vyslána i mimo území svého zřizovatele tedy obce Jabloňany.

Svolání jednotky je prováděno pomocí SMS a AMDS voláním některým členů na mobilní telefon. Klasický způsob svolávácí pomocí rotační sirény není v Jabloňanech zaveden.

Jednotka má v dnešní době 13. členů, z toho jeden velitel, tři velitelé družstva, pět strojníků a  čtyři hasiči. Tři členové mají odbornou způsobilost pro obsluhu motorové řetězové pily.

Členové JSDH Jabloňany

Zásahová jednotka SDH zřízena na zasedání zastupitelstva obce Jabloňany v roce 1996 a opětovně dne 8. 9. 2005 v souladu s §29 ods.1 písm.a) a §68 odst.1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.Jsme kategorie JPO V (evidenční číslo: 621186) s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu.V součastné době má jednotka 13.členů. Všichni členové se podrobují pravidelné lékařské prohlídce a ročně absolvují odbornou přípravu v minimálním rozsahu 40 hodin. Čti dál…